Fotografia przedstawiające osobę prowadzącą szkolenie

Polityka prywatności

Dowiedz się jak przetwarzamy dane osobowe

Polityka Prywatności dla strony pir.edu.pl

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

2. Rodzaj zbieranych danych

Zbieramy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz inne informacje dostarczane dobrowolnie przez użytkowników, np. poprzez formularze kontaktowe.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Świadczenia usług szkoleniowych i doradczych.
 • Utrzymania kontaktu z klientami.
 • Realizacji umów i obsługi zamówień.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji usług, np. dostawcom IT, partnerom szkoleniowym. W takich przypadkach zapewniamy, że podmioty te przestrzegają odpowiednich standardów ochrony danych.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych.
 • Sprostowania nieprawidłowych danych.
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przenoszenia danych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zabezpieczenia danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem czy nieuprawnioną modyfikacją.

9. Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych:
E-mail: iodo@pir.pl
Tel.: 22 350 00 86

10. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może być aktualizowana. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.