Fotografia przedstawiające osobę pracującą na laptopie

Deklaracja dostępności

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Stan dostępności cyfrowej

Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Data publikacji strony internetowej: 19 Czerwca 2024r.

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 Czerwca 2024r.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. (https://pir.edu.pl). Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 20 Czerwca 2024r.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 20 Czerwca 2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie zauważasz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowe. Zgłoś to do Patrycja Stando, e-mailowo: pstando@pir.pl lub telefonicznie: 536 237 684.

W zgłoszeniu podaj:
• swoje imię i nazwisko;
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
• opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na każde zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

W niektórych sytuacjach siedmiodniowy termin może być dla nas zbyt krótki. Wówczas powiadomimy cię o tym, dzwoniąc albo pisząc. W wiadomości wskażemy nowy termin poprawienia zgłoszonych błędów lub przygotowania informacji w alternatywnej formie. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej lub treści zgodnie ze zgłoszeniem. Proponujemy wówczas alternatywny dostęp do nich.

Jeżeli nasze działania cię nie zadowolą, możesz zgłosić skargę do organu nadzorczego:
• Organ nadzorczy:  Prezes Zarządu Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.
• Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
• E-mail: przetargi@pir.pl
• Telefon: 22 350 00 86

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi związane z dostępnością cyfrową naszej strony lub naszymi działaniami, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Biuro Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.
00-105 Warszawa / ul. Twarda 18 (Spektrum Tower, XI piętro)

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking podziemny znajduję się pod budynkiem Spektrum Tower, wjazd od ulicy Twardej 14/16.
 • Z parkingu podziemnego do budynku można dostać się za pomocą windy. Za parkowanie można zapłacić w automatach lub za pomocą aplikacji APCOA FLOW.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.
 • Drzwi są obrotowe.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Skorzystaj z alternatywnych drzwi automatycznych znajdujących się na prawo od drzwi obrotowych.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi znajduje się prostokątny hol. Na wprost od wejścia, w odległości około 8 metrów znajduję się główna recepcja budynku. To tutaj pracownicy PIR czekają na umówionych odwiedzających.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Na XI piętrze w pobliżu wind. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze w odległości około 8 metrów od wejścia, oraz na XI piętrze w pomieszczeniach użytkowanych przez PIR.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi znajduje się prostokątny hol. Na wprost od wejścia, w odległości około 8 metrów znajduję się główna recepcja budynku. To tutaj pracownicy PIR czekają na umówionych odwiedzających.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Na XI piętrze w pobliżu wind. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze w odległości około 8 metrów od wejścia, oraz na XI piętrze w pomieszczeniach użytkowanych przez PIR.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome i pionowe

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.
 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16.5 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 111 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Na prawo od recepcji głównej. Do windy goście udają się razem z pracownikiem PIR, który oczekuje na nich przy recepcji głównej.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 173 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 173 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 73 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 38 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Ułatwienia dostępu

Polski Instytut Rozwoju jest instytucją certyfikowaną pod kątem dostępności. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności? Sprawdź podstronę zawierającą ułatwienia dla osób ze szczególnym potrzebami. Znajdziesz tam opis naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR), tekst do oczytu maszynowego oraz nagranie z tłumaczem PJM.

Dostępność