LOGO Polski Instytut Rozwoju kolor

Polski Instytut Rozwoju

Polski instytut Rozwoju (PIR) jest firmą działającą na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności, posiadająca doświadczenie we współpracy z JST, urzędami administracji publicznej, przedsiębiorstwami (startupami) oraz środowiskiem naukowym.

Polski Instytut Rozwoju zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń, kongresów i konferencji.

Fotografia przedstawiające młodych ludzi w trakcie szkolenia

Oferta PIR

Zajmujemy się szkoleniami, rozwojem i doradztwem.Polski Instytut Rozwoju zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń, kongresów i konferencji.  
Nasz model biznesowy opiera się na trzech kluczowych obszarach działalności.

dla Uczelni

Pierwszym zakresem naszej aktywności to działalność szkoleniowa, prowadzona na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności we współpracy z uczelniami wyższymi.

dla JST

Drugim obszarem działalności firmy jest podnoszenie kompetencji JST i urzędów państwowych we wdrażaniu nowych technologii, ICT oraz smart city.

dla Startupów

Ostatnim profilem firmy jest działalność innowacyjna, odznaczająca się współpracą ze startupami.

Zobacz aktualnie realizowane projekty

Aktualnie realizowane projekty

Szkolenia dla osób współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimrszkolenia.pl/ odnośnik otworzy się w nowej karcie

Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego

www.szkoleniapfron.pl odnośnik otworzy się w nowej karcie

Szkolenia i doradztwo dla pracowników administracji publicznej

www.szkoleniabrd.pl odnośnik otworzy się w nowej karcie

Szkolenia i doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

www.szkoleniapzp.pl odnośnik otworzy się w nowej karcie

Nasza misja

Jesteśmy innowacyjną firmą szkoleniowo-doradczą, wspierającą pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw w rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Od początku istnienia, naszym motorem do działania była pasja do tego co robimy, chęć tworzenia trendów i bycia liderem na rynku.

Jesteśmy zgranym zespołem, który wykonuje pracę z pasją. Zawsze wkładamy w nią 100% energii i zaangażowania.

Doświadczenie

Organizując działania szkoleniowo-doradcze zapewniamy najwyższej klasy wiedzę oraz trenerów.

Przeprowadziliśmy łącznie kilkaset szkoleń, podczas których wiedzę zdobyło kilka tysięcy osób.

W cyklach szkoleniowych realizowanych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii wzięło udział ponad 10000 osób.

Współpracujemy z najlepszymi

Logo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
Logo Ministerstwa Finansów RP
Logo Ministerstwa Infrastruktury RP
Logo Ministerstwa Rozwoju i Technologi RP
Fotografia przedstawiające osobę prowadzącą szkolenie